اول خبر | خبر امروز

مرغ و ماهی قیمت زنده قیمت روز گذشته
مرغ بسته بندی 71,000 71,000
بازوی کبابی 102,000 102,000
قزل آلارنگین کمان 168,000 168,000
میگوی پرورشی 230,000 230,000
سفید دریایی 220,000 220,000
برنج قیمت زنده قیمت روز گذشته
برنج طارم هاشمی 112,000 112,000
برنج شيرودی 75,000 75,000
برنج محسن 50,000 50,000
تایلندی 45,000 45,000
برنج عنبر بو 60,000 60,000
روغن خوراکی قیمت زنده قیمت روز گذشته
روغن جامد لادن (5Kg) 200,000 200,000
روغن مایع آفتابگردان فامیلا 49,000 49,000
روغن مایع سرخ کردنی بهار 66,000 66,000