اول خبر | خبر امروز

قیمت مواد غذایی قیمت زنده قیمت روز گذشته
کیلکا 3,800 3,800
کفال ( بالای 900 گرم ) 21,500 21,500
کفال ( 600 تا 900 گرم ) 18,500 18,500
کفال ( 300 تا 600 گرم ) 14,000 14,000
سوف ( بالای 800 گرم ) 22,000 22,000
سیم 5,500 5,500
سوف ( 400 تا 800 گرم ) 17,000 17,000
سفید دریایی ( بالای 900 گرم ) 22,000 22,000
سفید دریایی ( 700 تا 900 گرم ) 19,000 19,000
سفید دریایی ( 500 تا 700 گرم ) 16,000 16,000
اردک ماهی 20,000 20,000
میگوی پرورشی 23,000 23,000
کپور پرورشی ( 1000 تا 1500 گرم) 8,500 8,500
قزل آلای رنگین کمان ( 200تا 400 گرم) 15,000 15,000
فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) (1000 تا 1500) 7,000 7,000
قزل آلای رنگین کمان (بین 400 تا 600 گرم) 16,800 16,800
فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( بالای 1500 گ 9,000 9,000
فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( 800 تا 1000 7,000 7,000
بیگ هد (کپور سر کنده) ( بیشتر از 3000 گرم) 8,200 8,200
بیگ هد (کپور سر کنده) ( 2000 تا3000 گرم) 5,800 5,800
بیگ هد ( کپور سر کنده ) ( 15000 تا 2000 گرم ) 8,200 8,200
آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (بالای 1500 گرم) 16,000 16,000
آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (1200 تا 1500 گرم 13,000 13,000
گیش(بین 1000 تا 3000 گرم) 13,000 13,000
کفشک (بین 700 تا 1000 گرم) 15,500 15,500
گیش (بین 3000 تا 5000 گرم) 10,000 10,000
کتو 4,500 4,500
کفشک (بالای 1000 گرم) 16,500 16,500
کتر دم سیاه با سر و دم(بالای 3000 گرم ) 13,500 13,500
کتر دم سیاه با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم ) 12,000 12,000
کتر دم سبز با سر و دم (بین 1000 تا 3000 گرم) 15,000 15,000
کتر دم سبز با سر و دم (بالای 3000 گرم ) 17,000 17,000
میش شکم خالی(بین 3000 تا 6000 گرم ) 18,000 18,000
قباد 19,500 19,500
طوطی ماهی 15,000 15,000
شیر خلیج فارس بدون سر و دم 29,500 29,500
عروس (بالای 700 گرم) 9,000 9,000
شوریده 21,000 21,000
شیر خلیج فارس با سر و دم 27,000 27,000
شانک 17,000 17,000
سکن با سر و دم 15,800 15,800
سنگسر طلایی (بین 700 تا 1000 گرم) 16,000 16,000
سنگسر سایر انواع 15,000 15,000
سرخو 18,000 18,000
سارم (بین 3000 تا 5000 گرم) 6,500 6,500
سنگسر طلایی (بالای 1000 گرم) 17,000 17,000
سارم (بین 1000 تا 3000 گرم) 7,500 7,500
زیبا (بین 2000 تا 3000 گرم) 9,000 9,000
زیبا (بالای 3000 گرم) 7,000 7,000
راشگو ( بالای 3000 گرم ) 29,000 29,000
حلوا سیاه (بین 300تا 700 گرم) 21,000 21,000
بیاح 8,000 8,000
حلوا سیاه (بالای 700گرم) 22,000 22,000
بچه شیر با سر و دم ( بالای 1500 گرم ) 25,000 25,000
گیش مقوایی ( سایز L ) 13,000 13,000
گیش معمولی( سایز L ) 11,000 11,000
کفشک ( سایز XL ) 16,500 16,500
کفشک ( سایز L ) 15,500 15,500
کتر دم سبز منجمد 15,000 15,000
هوکی منجمد وارداتی شکم خالی ( سایز L و XL ) 13,000 13,000
هوکی فیله شده بدون استخوان با پوست ( سایز L و XL 12,500 12,500
هامور منجمد ( سایز XL ) 18,000 18,000
میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 40-30 ) 38,000 38,000
میگوی دریایی با سر منجمد (سایز 60-51) 31,000 31,000
میگوی دریایی با سر منجمد ( سایز 50-40) 34,000 34,000
میش ( شکم خالی ) 17,000 17,000
طلال منجمد ( سایز L ) 6,500 6,500
شیر منجمد شکم خالی ، بدون سر و دم 25,000 25,000
شیر منجمد با سر و دم 26,000 26,000
شوریده وارداتی شکم خالی ( سایز L ) 13,500 13,500
شوریده داخلی ( سایز XL ) 21,500 21,500
شوریده داخلی ( سایز L ) 19,000 19,000
شوریده داخلی ( سایز M ) 18,000 18,000
سنگسر طلایی ( سایز L ) 14,000 14,000
سنگسر - سایر انواع(سایز L و M ) 12,000 12,000
سلطان ابراهیم منجمد (سایز M ) 6,000 6,000
سلطان ابراهیم منجمد (سایز L ) 7,000 7,000
سرخو منجمد ( سایز L ) 19,000 19,000
سالمون منجمد وارداتی شکم خالی با سر و دم 38,500 38,500
سارم منجمد صنعتی(سایز XL ) 8,000 8,000
راشکو منجمد ( سایزL و XL ) 28,000 28,000
رد کاد منجمد وارداتی ( سایز L ) 16,000 16,000
حلوا سیاه ( سایز M ) 19,500 19,500
حلوا سیاه ( سایز L ) 21,000 21,000
حسون منجمد ( سایز M ) 4,500 4,500
حلوا سیاه ( سایز XL ) 22,000 22,000
حسون منجمد ( سایز L ) 5,500 5,500
تیلا پیلا فیله شده (سایز M) 18,000 18,000
تیلا پیلا فیله شده ( سایز L ) 17,000 17,000
بچه شیر منجمد 23,000 23,000
روغن مایع کانولا چین چین (810gr) 4,900 4,900
روغن مایع پخت و پز و سالاد لادن (810gr) 4,500 4,500
قیمت مواد غذایی قیمت زنده قیمت روز گذشته
روغن مایع پخت و پز و سالاد لادن (1.350Kg) 6,700 6,700
روغن مایع مخلوط غنچه (810gr) 3,800 3,800
روغن گیاهی خالص 150 گرمی طعم زعفرانی لادن طلایی 1,150 1,150
روغن مایع مخلوط غنچه (675gr) 2,900 2,900
روغن مایع سرخ کردنی لادن طلایی (810gr) 4,800 4,800
روغن مایع سرخ کردنی فامیلا (810gr) 4,100 4,100
روغن مایع سرخ کردنی بهار (2.250Kg) 11,800 11,800
روغن مایع سرخ کردنی بهار (1.350Kg) 6,600 6,600
روغن مایع آفتابگردان لادن طلایی (810gr) 4,500 4,500
روغن مایع آفتابگردان لادن طلایی (1.350Kg) 7,200 7,200
روغن مایع آفتابگردان فامیلا (810gr) 4,900 4,900
روغن مایع آفتاب گردان غنچه 3 لیتری 4,700 4,700
روغن جامد لادن طلایی زعفرانی رویال 690 گرمی 4,400 4,400
روغن جامد لادن طلایی (4.5Kg) 19,300 19,300
روغن جامد لادن طلایی زعفرانی (1800gr) 11,000 11,000
روغن جامد لادن طلایی (2.7Kg) 12,000 12,000
روغن جامد لادن (5Kg) 20,000 20,000
روغن جامد غنچه (5Kg) 20,000 20,000
وارداتی - دانه بلند 1121- هندی سایر برندها 4,100 4,100
وارداتی - دانه بلند 1121- هندی برندهای (آشپزباشی، 5,200 5,200
وارداتی - دانه بلند 1121 - هندی برندهای (محسن- مژد 5,000 5,000
وارداتی با برند بره نشان 3,500 3,500
سایر انواع هندی 2,800 2,800
دانه بلند 1121 - هندی 3,950 3,950
تایلندی 2,350 2,350
برنج هندی آوازه 4,950 4,950
برنج تایلندی هومالی 4,000 4,000
انواع پاکستانی 2,700 2,700
اروگوئه 2,600 2,600
آرژانتین 2,600 2,600
لاشه ندا 5,800 5,800
لاشه عنبربو 4,900 4,900
لاشه فجر 6,000 6,000
لاشه طارم هاشمی (فریدونکنار) 7,600 7,600
لاشه طارم سنگی 7,800 7,800
لاشه طارم هاشمی 6,800 6,800
لاشه شیرودی 5,800 5,800
لاشه دمسیاه 6,800 6,800
برنج کامفیروز اصل 11,000 11,000
برنج ندا 7,000 7,000
برنج محسن 5,200 5,200
برنج قهوه ای طارم سنگی فریدون‌کنار 12,900 12,900
برنج فجر 9,500 9,500
برنج عنبر بو 6,900 6,900
برنج قهوه ای طارم محلی فریدون‌کنار 12,700 12,700
برنج طبیعت 5,200 5,200
برنج طارم هاشمی فریدونکنار 12,900 12,900
برنج طارم هاشمی رتون 13,100 13,100
برنج طارم دم سیاه 11,800 11,800
برنج طارم هاشمی 11,800 11,800
برنج صدری هاشمی 11,500 11,500
برنج شيرودی 7,500 7,500
برنج دودی 9,600 9,600
گردن مرغ بدون پوست 3,000 3,000
پای مرغ پاک شده 2,000 2,000
پاچینی 10 عددی مرغ 8,900 8,900
مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 11,600 11,600
مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 10,900 10,900
مرغ کنتاکی 8,900 8,900
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای 6,500 6,500
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی 6,600 6,600
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده 7,600 7,600
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 9,250 9,250
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 9,250 9,250
مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با 8,400 8,400
فیله مرغ زعفرانی 15,600 15,600
فیله مرغ 15,600 15,600
شنیسل بدون آرد 13,850 13,850
شنیسل با آرد 12,300 12,300
سینه مرغ سوخاری 8,900 8,900
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال 10,700 10,700
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو 10,850 10,850
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال 10,000 10,000
سنگدان مرغ 4,400 4,400
ساق مرغ بدون پوست و سرساق 11,900 11,900
ساق مرغ با پوست و بدون سرساق 10,700 10,700
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال 10,300 10,300
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال 8,900 8,900
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق 9,800 9,800
دل مرغ پاک کرده 7,000 7,000
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق 8,200 8,200
جگر مرغ 4,400 4,400
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده 15,750 15,750
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی 16,000 16,000
جوجه کباب با استخوان ساده 11,250 11,250
جوجه کباب با استخوان زعفرانی 11,250 11,250
جوجه چینی ( شنیسل فیله ) 14,200 14,200
بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال 8,600 8,600
بازوی کبابی زعفرانی 9,900 9,900
بال کبابی ساده - بدون نوک بال 8,600 8,600
بازوی کبابی 9,900 9,900