اول خبر | خبر امروز

بازار بورس قیمت زنده قیمت روز گذشته
سیمان فارس نو - سفانو 3,897 3,897
دشت مرغاب - غدشت 8,476 8,476
ایر کاپارت صنعت - خکار 1,337 1,337
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا 1,407 1,407
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 2,772 2,772
داروسازی زهراوی - دزهراوی 29,064 29,064
قند مرودشت - قمرو 5,059 5,059
سیمان بجنورد - سبجنو 7,586 7,586
سیمان اصفهان - سصفها 17,330 17,330
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 3,158 3,158
مس شهید باهنر - فباهنر 3,857 3,857
لامپ پارس شهاب - بشهاب 7,587 7,587
داروسازی ابوریحان - دابور 8,796 8,796
رینگ سازی مشهد - خرینگ 937 937
معدنی املاح ایران - شاملا 13,622 13,622
معدنی املاح ایران - شاملا 13,622 13,622
ح.سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکاح 176 176
ح.سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکاح 176 176
سالمین - غسالم 2,096 2,096
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 2,405 2,405
سیمان خوزستان - سخوز 3,215 3,215
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 4,296 4,296
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 4,296 4,296
کشت و صنعت چین چین - غچین 7,319 7,319
کشت و صنعت چین چین - غچین 7,319 7,319
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 7,504 7,504
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 7,504 7,504
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 8,537 8,537
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 8,537 8,537
ح.سیمان کردستان - سکردح 114 114
داروپخش - وپخش 13,832 13,832
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 13,937 13,937
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 1,417 1,417
لابراتوارهای رازک - درازک 22,457 22,457
آسان پرداخت پرشین - آپ 23,117 23,117
ح.فولاد آلیاژی ایران - فولاژح 1,000 1,000
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 1,001 1,001
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 1,006 1,006
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 1,001 1,001
بانک سینا - وسینا 1,030 1,030
پارس خودرو - خپارس 1,038 1,038
سیمان شرق - سشرق 1,042 1,042
نیرو ترانس - بنیرو 10,422 10,422
بانک ملت - وبملت 1,041 1,041
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 1,052 1,052
پارس پامچال - شپمچا 10,527 10,527
نفت بهران - شبهرن 10,607 10,607
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 1,078 1,078
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 10,795 10,795
واسپاری ملت - ولملت 1,102 1,102
معدنی دماوند - کدما 11,109 11,109
سیمان دورود - سدور 1,115 1,115
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 1,125 1,125
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 1,126 1,126
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 1,130 1,130
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 1,143 1,143
معادن بافق - کبافق 11,459 11,459
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 11,500 11,500
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 11,553 11,553
پارس سویچ - بسویچ 11,644 11,644
صنعتی پارس خزر - لخزر 11,770 11,770
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 11,776 11,776
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 1,183 1,183
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 1,188 1,188
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 1,196 1,196
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 11,971 11,971
جام دارو - فجام 11,983 11,983
افست - چافست 12,059 12,059
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 1,206 1,206
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 1,211 1,211
شاهد - ثشاهد 1,219 1,219
سیمان سپاهان - سپاها 1,224 1,224
سرمایه گذاری سپه - وسپه 1,230 1,230
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 1,262 1,262
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 1,273 1,273
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 1,277 1,277
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 12,800 12,800
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 1,281 1,281
ح.شهد ایران - غشهدح 1,288 1,288
سیمان کردستان - سکرد 1,321 1,321
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 1,333 1,333
بیمه البرز - البرز 1,337 1,337
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 13,575 13,575
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 1,363 1,363
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 1,395 1,395
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 1,405 1,405
گلتاش - شگل 14,145 14,145
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 1,427 1,427
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 14,380 14,380
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 1,487 1,487
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 1,544 1,544
سیمان داراب - ساراب 1,544 1,544
پارس دارو - دپارس 15,658 15,658
پتروشیمی خارک - شخارک 15,685 15,685
مهرکام پارس - خمهر 1,571 1,571
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 1,596 1,596
بانک اقتصاد نوین - ونوین 1,629 1,629
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 1,665 1,665
داروسازی امین - دامین 1,689 1,689
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 1,697 1,697
سیمان بهبهان - سبهان 17,050 17,050
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 1,710 1,710
داروسازی کوثر - دکوثر 1,711 1,711
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 1,731 1,731
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 1,744 1,744
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 1,748 1,748
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 1,770 1,770
سیمان قاین - سقاین 17,731 17,731
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 1,780 1,780
داروسازی اسوه - داسوه 17,918 17,918
سامان گستر اصفهان - ثامان 1,783 1,783
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 1,816 1,816
پتروشیمی فن آوران - شفن 17,987 17,987
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 18,246 18,246
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 18,554 18,554
سیمان شمال - سشمال 1,861 1,861
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 1,866 1,866
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 1,873 1,873
ملی صنایع مس ایران - فملی 1,873 1,873
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 1,874 1,874
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 1,876 1,876
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 1,906 1,906
بیمه ملت - ملت 1,909 1,909
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 1,914 1,914
چرخشگر - خچرخش 1,924 1,924
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 1,932 1,932
گروه دارویی برکت - برکت 1,933 1,933
بیمه پارسیان - پارسیان 1,939 1,939
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 1,948 1,948
گروه بهمن - خبهمن 1,967 1,967
ح.سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادنح 199 199
مخابرات ایران - اخابر 1,998 1,998
بیمه آسیا - آسیا 2,052 2,052
معادن منگنز ایران - کمنگنز 2,062 2,062
شکر - قشکر 2,063 2,063
پست بانک ایران - وپست 2,075 2,075
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 20,903 20,903
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 2,143 2,143
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 2,150 2,150
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 2,160 2,160
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 2,173 2,173
سیمان تهران - ستران 2,182 2,182
سازه پویش - خپویش 22,087 22,087
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 2,209 2,209
لیزینگ ایرانیان - وایران 2,210 2,210
سایپا شیشه - کساپا 2,222 2,222
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 2,243 2,243
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 2,257 2,257
بانک انصار - وانصار 2,258 2,258
توسعه معادن روی ایران - کروی 2,265 2,265
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 2,277 2,277
ح.طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذینح 229 229
لبنیات کالبر - غالبر 2,313 2,313
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 2,352 2,352
بازار بورس قیمت زنده قیمت روز گذشته
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 2,362 2,362
فروسیلیس ایران - فروس 2,374 2,374
تولید محور خودرو - خمحور 2,425 2,425
شهد ایران - غشهد 2,440 2,440
الکتریک خودرو شرق - خشرق 2,454 2,454
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 2,479 2,479
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 2,570 2,570
بانک کارآفرین - وکار 2,572 2,572
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 2,592 2,592
مهندسی تکنوتار - تکنو 2,610 2,610
حمل و نقل توکا - حتوکا 2,624 2,624
پالایش نفت تهران - شتران 2,641 2,641
ح.مهندسی نصیر ماشین - خنصیرح 2,647 2,647
قند نیشابور - قنیشا 2,648 2,648
خدمات انفورماتیک - رانفور 26,517 26,517
بین المللی محصولات پارس - شپارس 2,670 2,670
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 2,684 2,684
ملی سرب و روی ایران - فسرب 2,708 2,708
ح.مارگارین - غمارگح 2,754 2,754
سیمان صوفیان - سصوفی 2,715 2,715
کابل البرز - بالبر 2,765 2,765
ایران خودرو - خودرو 2,765 2,765
پتروشیمی آبادان - شپترو 2,781 2,781
تراکتورسازی - تایرا 2,796 2,796
سیمان ارومیه - ساروم 2,815 2,815
سیمان هگمتان - سهگمت 2,840 2,840
بانک خاورمیانه - وخاور 2,843 2,843
عمران و توسعه فارس - ثفارس 2,852 2,852
صنعتی بهشهر - غبشهر 2,869 2,869
داروسازی روزدارو - دروز 2,872 2,872
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 2,881 2,881
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 2,934 2,934
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 2,950 2,950
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 2,978 2,978
پارس سرام - کسرام 3,110 3,110
پالایش نفت اصفهان - شپنا 3,135 3,135
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 31,549 31,549
رادیاتور ایران - ختور 3,164 3,164
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 3,178 3,178
کالسیمین - فاسمین 3,202 3,202
کارخانجات قند قزوین - قزوین 3,210 3,210
ارتباطات سیار ایران - همراه 32,135 32,135
آبسال - لابسا 3,263 3,263
کربن ایران - شکربن 3,276 3,276
فولاد خوزستان - فخوز 3,281 3,281
سخت آژند - ثاژن 3,352 3,352
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 3,408 3,408
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 3,416 3,416
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 3,430 3,430
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 3,437 3,437
صنایع آذر آب - فاذر 3,454 3,454
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 3,454 3,454
لعابیران - شلعاب 3,485 3,485
پتروشیمی شازند - شاراک 3,486 3,486
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 3,524 3,524
سیمان غرب - سغرب 3,579 3,579
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 3,582 3,582
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 3,584 3,584
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 3,602 3,602
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 3,671 3,671
صنعتی پارس مینو - غپینو 3,694 3,694
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 3,724 3,724
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 3,738 3,738
قند هکمتان - قهکمت 3,758 3,758
گروه صنعتی بارز - پکرمان 3,760 3,760
بیمه دانا - دانا 3,778 3,778
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 3,781 3,781
گلوکوزان - غگل 38,282 38,282
آلومراد - فمراد 3,804 3,804
مارگارین - غمارگ 3,851 3,851
ح.بهنوش ایران - غبهنوشح 3,830 3,830
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 3,873 3,873
داده پردازی ایران - مداران 3,936 3,936
ایران دارو - دیران 3,944 3,944
ایران تایر - پتایر 3,962 3,962
بیسکویت گرجی - غگرجی 3,988 3,988
پتروشیمی فارابی - شفارا 4,009 4,009
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 4,064 4,064
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 4,084 4,084
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 4,098 4,098
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 4,102 4,102
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 4,120 4,120
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 4,161 4,161
ح.ایران ترانسفو - بترانسح 4,185 4,185
سیمان ایلام - سیلام 4,196 4,196
صنعتی آما - فاما 4,215 4,215
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 4,281 4,281
کویر تایر - پکویر 4,378 4,378
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 4,394 4,394
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 4,461 4,461
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 4,568 4,568
نیرو کلر - شکلر 4,587 4,587
سیمان هرمزگان - سهرمز 4,634 4,634
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 4,684 4,684
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 4,696 4,696
سیمان مازندران - سمازن 4,734 4,734
شیشه و گاز - کگاز 4,818 4,818
پالایش نفت تبریز - شبریز 4,821 4,821
سیمان خزر - سخزر 4,822 4,822
موتوژن - بموتو 4,930 4,930
نفت پارس - شنفت 5,017 5,017
همکاران سیستم - سیستم 5,111 5,111
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 5,178 5,178
کارتن ایران - چکارن 5,193 5,193
فنرسازی خاور - خفنر 5,348 5,348
لامیران - فلامی 5,380 5,380
پاکسان - شپاکسا 5,404 5,404
بهنوش ایران - غبهنوش 5,458 5,458
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 5,481 5,481
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 5,514 5,514
قند لرستان - قلرست 5,527 5,527
ح.لبنیات پاستوریزه پاک - غپاکح 559 559
داروسازی اکسیر - دلر 5,755 5,755
ح.توسعه صنایع بهشهر - وبشهرح 564 564
ایران ترانسفو - بترانس 5,832 5,832
گروه دارویی سبحان - دسبحا 5,812 5,812
کارخانجات داروپخش - دارو 6,016 6,016
پتروشیمی فجر - بفجر 6,063 6,063
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 6,194 6,194
پلی اکریل ایران - شپلی 633 633
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 6,370 6,370
باما - کاما 6,532 6,532
بانک تجارت - وتجارت 657 657
ایران ارقام - مرقام 6,634 6,634
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 6,788 6,788
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 7,001 7,001
پتروشیمی پردیس - شپدیس 7,089 7,089
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 7,290 7,290
خوراک دام پارس - غدام 7,345 7,345
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 7,599 7,599
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 7,634 7,634
گروه مپنا - رمپنا 7,676 7,676
نفت سپاهان - شسپا 7,783 7,783
فیبر ایران - چفیبر 7,788 7,788
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 779 779
کمباین سازی ایران - تکمبا 780 780
داروسازی فارابی - دفارا 7,870 7,870
سیمان خاش - سخاش 7,959 7,959
شیشه همدان - کهمدا 8,063 8,063
شهد - قشهد 8,280 8,280
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 8,513 8,513
زامیاد - خزامیا 853 853
سرمایه گذاری ملت - وملت 854 854
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 877 877
قند اصفهان - قصفها 8,613 8,613
ایران خودرو دیزل - خاور 895 895
فنرسازی زر - خزر 885 885
البرز دارو - دالبر 9,102 9,102
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 950 950
پتروشیمی جم - جم 9,670 9,670
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 968 968
کاشی پارس - کپارس 9,708 9,708
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 9,894 9,894