اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر
بازار بورس قیمت زنده قیمت روز گذشته
-ایرانی تولید اتومبیل سایپا - خساپا 1,407 1,407
ح.سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکاح 176 176
ح.سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکاح 176 176
ح.سیمان کردستان - سکردح 114 114
ح.کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگساح 5,600 5,600
ح.آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهنح 1,380 1,380
ح.شهد ایران - غشهدح 1,554 1,554
ح.سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادنح 168 168
ح.طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذینح 191 191
ح.مهندسی نصیر ماشین - خنصیرح 2,708 2,708
ح.مارگارین - غمارگح 2,869 2,869
ح.بهنوش ایران - غبهنوشح 3,991 3,991
ح.ایران ترانسفو - بترانسح 4,195 4,195
ح.لبنیات پاستوریزه پاک - غپاکح 505 505
ح.توسعه صنایع بهشهر - وبشهرح 560 560
ح.فولاد آلیاژی ایران - فولاژح 930 930
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 7,420 7,420
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 2,149 2,149
لعابیران - شلعاب 3,342 3,342
عمران و توسعه فارس - ثفارس 2,698 2,698
قند هکمتان - قهکمت 4,499 4,499
سیمان ارومیه - ساروم 2,474 2,474
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 4,260 4,260
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 3,439 3,439
معادن منگنز ایران - کمنگنز 1,987 1,987
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 1,989 1,989
حمل و نقل توکا - حتوکا 2,420 2,420
گروه مپنا - رمپنا 7,049 7,049
پالایش نفت اصفهان - شپنا 2,861 2,861
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 2,801 2,801
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 1,873 1,873
مس شهید باهنر - فباهنر 3,626 3,626
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 3,924 3,924
ایران خودرو - خودرو 2,602 2,602
آبسال - لابسا 3,245 3,245
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 1,932 1,932
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 3,586 3,586
معادن بافق - کبافق 12,077 12,077
پارس سرام - کسرام 3,146 3,146
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 2,585 2,585
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 1,701 1,701
کویر تایر - پکویر 4,113 4,113
بیمه دانا - دانا 3,281 3,281
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 3,938 3,938
نفت بهران - شبهرن 10,558 10,558
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 4,031 4,031
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 3,754 3,754
باما - کاما 6,487 6,487
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 4,976 4,976
سخت آژند - ثاژن 3,833 3,833
کابل البرز - بالبر 2,709 2,709
موتوژن - بموتو 4,834 4,834
پارس دارو - دپارس 15,198 15,198
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 3,792 3,792
پالایش نفت تهران - شتران 2,368 2,368
گروه صنعتی بارز - پکرمان 3,334 3,334
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 1,437 1,437
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 1,176 1,176
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 1,538 1,538
توسعه معادن روی ایران - کروی 2,192 2,192
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 1,203 1,203
بیمه ما - ما 1,766 1,766
کمباین سازی ایران - تکمبا 775 775
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 1,264 1,264
زامیاد - خزامیا 808 808
بانک سینا - وسینا 1,010 1,010
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 3,282 3,282
بانک ملت - وبملت 936 936
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 1,013 1,013
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 1,337 1,337
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 1,427 1,427
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 1,118 1,118
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 1,090 1,090
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 1,671 1,671
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 1,277 1,277
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 881 881
بانک انصار - وانصار 2,281 2,281
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 1,682 1,682
کالسیمین - فاسمین 3,380 3,380
پتروشیمی شازند - شاراک 2,064 2,064
پتروشیمی مبین - مبین 3,576 3,576
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 967 967
پارس خودرو - خپارس 959 959
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 1,985 1,985
رینگ سازی مشهد - خرینگ 823 823
مخابرات ایران - اخابر 1,930 1,930
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 1,747 1,747
رادیاتور ایران - ختور 3,091 3,091
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 2,200 2,200
گروه دارویی برکت - برکت 1,875 1,875
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 1,852 1,852
سیمان شرق - سشرق 1,017 1,017
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 1,712 1,712
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 8,499 8,499
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 3,732 3,732
گلوکوزان - غگل 42,947 42,947
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 907 907
قند اصفهان - قصفها 8,364 8,364
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 3,728 3,728
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 1,774 1,774
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 10,876 10,876
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 2,596 2,596
کشت و صنعت چین چین - غچین 7,125 7,125
سیمان خاش - سخاش 8,307 8,307
سیمان هرمزگان - سهرمز 4,630 4,630
ایران ارقام - مرقام 5,925 5,925
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 1,299 1,299
لیزینگ ایران - ولیز 1,230 1,230
لیزینگ ایرانیان - وایران 2,176 2,176
سیمان فارس - سفار 6,802 6,802
ملی صنایع مس ایران - فملی 1,842 1,842
بیسکویت گرجی - غگرجی 4,340 4,340
قند لرستان - قلرست 7,142 7,142
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 2,232 2,232
ماشین‌سازی اراک - فاراک 1,824 1,824
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 1,407 1,407
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 11,776 11,776
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 2,153 2,153
نوش مازندران - غنوش 3,878 3,878
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 4,405 4,405
قند نقش جهان - قنقش 7,359 7,359
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 1,857 1,857
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 2,600 2,600
سیمان مازندران - سمازن 4,734 4,734
پتروشیمی فجر - بفجر 6,023 6,023
سیمان خزر - سخزر 4,814 4,814
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 1,158 1,158
بین المللی محصولات پارس - شپارس 2,224 2,224
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 7,511 7,511
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 13,516 13,516
سیمان ایلام - سیلام 4,193 4,193
صنایع آذر آب - فاذر 3,042 3,042
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 2,214 2,214
معدنی دماوند - کدما 15,525 15,525
ایران خودرو دیزل - خاور 792 792
شیشه و گاز - کگاز 4,346 4,346
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 6,462 6,462
فیبر ایران - چفیبر 7,126 7,126
شهد ایران - غشهد 2,660 2,660
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 6,019 6,019
پتروشیمی فارابی - شفارا 3,900 3,900
سیمان خوزستان - سخوز 3,133 3,133
کارتن ایران - چکارن 5,916 5,916
نیرو ترانس - بنیرو 7,243 7,243
پالایش نفت تبریز - شبریز 4,392 4,392
ملی سرب و روی ایران - فسرب 2,796 2,796
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 3,505 3,505
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 5,786 5,786
آلومراد - فمراد 3,403 3,403
جام دارو - فجام 11,872 11,872
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 1,621 1,621
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 5,067 5,067
گلتاش - شگل 12,984 12,984
بیمه البرز - البرز 1,232 1,232
سیمان سفید نی ریز - سنیر 15,218 15,218
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 2,902 2,902
سیمان بجنورد - سبجنو 6,928 6,928
سیمان شمال - سشمال 1,656 1,656
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 4,184 4,184
قند مرودشت - قمرو 4,503 4,503
پتروشیمی آبادان - شپترو 2,595 2,595
لامپ پارس شهاب - بشهاب 7,567 7,567
لبنیات کالبر - غالبر 2,258 2,258
ارتباطات سیار ایران - همراه 32,775 32,775
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 10,779 10,779
بازار بورس قیمت زنده قیمت روز گذشته
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 4,855 4,855
سیمان اصفهان - سصفها 16,340 16,340
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 10,477 10,477
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 1,533 1,533
فولاد خوزستان - فخوز 3,165 3,165
داروسازی زهراوی - دزهراوی 25,932 25,932
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 1,574 1,574
بانک تجارت - وتجارت 595 595
سایپا دیزل - خکاوه 850 850
سیمان شاهرود - سرود 1,521 1,521
بیمه پارسیان - پارسیان 1,968 1,968
صنعتی پارس خزر - لخزر 10,044 10,044
کارخانجات داروپخش - دارو 4,914 4,914
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 3,497 3,497
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 1,726 1,726
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 1,196 1,196
صنعتی بهشهر - غبشهر 2,718 2,718
سیمان قاین - سقاین 17,319 17,319
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 6,318 6,318
بانک اقتصاد نوین - ونوین 1,593 1,593
افست - چافست 10,171 10,171
خدمات انفورماتیک - رانفور 26,329 26,329
قند نیشابور - قنیشا 2,323 2,323
داده پردازی ایران - مداران 3,528 3,528
الکتریک خودرو شرق - خشرق 2,317 2,317
صنعتی آما - فاما 4,237 4,237
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 3,579 3,579
همکاران سیستم - سیستم 4,785 4,785
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 4,629 4,629
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 3,572 3,572
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 4,039 4,039
مهرکام پارس - خمهر 1,463 1,463
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 4,294 4,294
مارگارین - غمارگ 3,327 3,327
تراکتورسازی - تایرا 2,692 2,692
لامیران - فلامی 5,197 5,197
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 6,766 6,766
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 3,028 3,028
سیمان غرب - سغرب 3,138 3,138
البرز دارو - دالبر 9,401 9,401
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 2,069 2,069
داروپخش - وپخش 13,671 13,671
پتروشیمی پردیس - شپدیس 6,814 6,814
نیرو کلر - شکلر 4,073 4,073
پارس پامچال - شپمچا 10,398 10,398
شاهد - ثشاهد 1,213 1,213
شیشه همدان - کهمدا 7,718 7,718
سیمان کردستان - سکرد 1,264 1,264
کاشی پارس - کپارس 6,738 6,738
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 21,573 21,573
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 1,332 1,332
بیمه ملت - ملت 1,836 1,836
داروسازی امین - دامین 1,617 1,617
بانک کارآفرین - وکار 2,710 2,710
دشت مرغاب - غدشت 8,476 8,476
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 11,531 11,531
بهنوش ایران - غبهنوش 5,403 5,403
نفت سپاهان - شسپا 7,545 7,545
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 3,237 3,237
فنرسازی خاور - خفنر 5,277 5,277
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 18,325 18,325
داروسازی اسوه - داسوه 18,121 18,121
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 1,545 1,545
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 1,062 1,062
سازه پویش - خپویش 20,140 20,140
صنعتی پارس مینو - غپینو 3,473 3,473
ایران دارو - دیران 3,689 3,689
داروسازی ابوریحان - دابور 7,498 7,498
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 1,747 1,747
خوراک دام پارس - غدام 7,224 7,224
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 1,125 1,125
گروه دارویی سبحان - دسبحا 4,634 4,634
نفت پارس - شنفت 4,275 4,275
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 14,651 14,651
سیمان فارس نو - سفانو 3,232 3,232
شکر - قشکر 1,867 1,867
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 1,362 1,362
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 7,441 7,441
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 12,072 12,072
سالمین - غسالم 2,354 2,354
سرمایه گذاری سپه - وسپه 1,214 1,214
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 3,913 3,913
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 4,256 4,256
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 3,475 3,475
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 5,607 5,607
پتروشیمی فن آوران - شفن 18,943 18,943
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 5,475 5,475
سبحان دارو - دسبحان 6,823 6,823
سرمایه گذاری ملت - وملت 799 799
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 752 752
گروه بهمن - خبهمن 2,112 2,112
سیمان تهران - ستران 2,031 2,031
سیمان هگمتان - سهگمت 2,200 2,200
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 1,476 1,476
داروسازی کوثر - دکوثر 1,758 1,758
ایران ترانسفو - بترانس 6,065 6,065
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 1,698 1,698
حفاری شمال - حفاری 3,240 3,240
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 2,565 2,565
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 11,046 11,046
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 3,690 3,690
پاکسان - شپاکسا 5,369 5,369
کارخانجات قند قزوین - قزوین 3,171 3,171
داروسازی اکسیر - دلر 5,051 5,051
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 1,738 1,738
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 3,247 3,247
کربن ایران - شکربن 3,123 3,123
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 8,244 8,244
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 1,144 1,144
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 7,942 7,942
لابراتوارهای رازک - درازک 19,663 19,663
پلی اکریل ایران - شپلی 547 547
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 17,353 17,353
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 17,285 17,285
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 6,991 6,991
پتروشیمی جم - جم 9,452 9,452
مهندسی تکنوتار - تکنو 2,539 2,539
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 1,663 1,663
بیمه آسیا - آسیا 1,914 1,914
سیمان دورود - سدور 1,057 1,057
تولید محور خودرو - خمحور 2,234 2,234
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 2,953 2,953
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 7,527 7,527
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 3,366 3,366
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 3,838 3,838
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 2,122 2,122
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 2,362 2,362
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 7,530 7,530
سایپا شیشه - کساپا 2,205 2,205
معدنی املاح ایران - شاملا 11,986 11,986
آسان پرداخت پرشین - آپ 23,759 23,759
فروسیلیس ایران - فروس 2,239 2,239
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 3,202 3,202
داروسازی فارابی - دفارا 7,816 7,816
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 3,677 3,677
سیمان صوفیان - سصوفی 2,630 2,630
پارس سویچ - بسویچ 11,155 11,155
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 31,260 31,260
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 982 982
پشم شیشه ایران - کپشیر 4,944 4,944
واسپاری ملت - ولملت 1,071 1,071
سیمان داراب - ساراب 1,423 1,423
بانک خاورمیانه - وخاور 2,695 2,695
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 2,191 2,191
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 981 981
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 1,171 1,171
سامان گستر اصفهان - ثامان 1,832 1,832
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 3,508 3,508
پتروشیمی خارک - شخارک 14,936 14,936
داروسازی روزدارو - دروز 2,626 2,626
شهد - قشهد 7,970 7,970
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 931 931
ایران تایر - پتایر 3,363 3,363
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 797 797
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 1,024 1,024
پست بانک ایران - وپست 1,788 1,788
فنرسازی زر - خزر 836 836
سیمان بهبهان - سبهان 14,706 14,706
ایر کاپارت صنعت - خکار 1,131 1,131
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 1,027 1,027
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 1,273 1,273
سیمان سپاهان - سپاها 1,162 1,162
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 2,961 2,961
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 1,565 1,565
چرخشگر - خچرخش 1,840 1,840