اول خبر | خبر امروز

قیمت سکه و طلا قیمت زنده قیمت روز گذشته
سکه بهار آزادی 11,790,000 11,790,000
سکه امامی 12,029,000 12,029,000
نیم سکه 6,500,000 6,500,000
ربع سکه 3,710,000 3,710,000
سکه گرمی 2,550,000 2,550,000
تمام سکه تاریخ پایین 11,220,000 11,220,000
ربع سکه تاریخ پایین 2,855,000 2,855,000
مثقال طلا 4,973,500 4,973,500
نیم سکه تاریخ پایین 5,630,000 5,630,000
قیمت سکه و طلا قیمت زنده قیمت روز گذشته
تسویه سکه 12,000,000 12,000,000
مثقال / عیار جهانی 4,903,030 4,903,030
مثقال / حواله جهانی 4,910,900 4,910,900
آبشده حواله / شنبه ای 5,000,000 5,000,000
آبشده بنکداری / زیر کیلو 4,977,000 4,977,000
گرم ۱۸ 1,148,210 1,148,210
گرم ۲۴ 1,530,930 1,530,930
انس طلا 1,256 1,256
مثقال 4,973,500 4,973,500