اول خبر | خبر امروز

قیمت سکه و طلا قیمت زنده قیمت روز گذشته
آبشده حواله / شنبه ای 5,018,500 5,018,500
آبشده بنکداری / زیر کیلو 4,958,000 4,958,000
سکه بهار آزادی 11,770,000 11,770,000
ربع سکه 3,775,000 3,775,000
سکه امامی 12,125,500 12,126,000
سکه گرمی 2,520,000 2,520,000
نیم سکه 6,475,000 6,475,000
نیم سکه تاریخ پایین 5,610,000 5,610,000
ربع سکه تاریخ پایین 2,845,000 2,845,000
تسویه سکه 12,110,000 12,110,000
قیمت سکه و طلا قیمت زنده قیمت روز گذشته
مثقال طلا 4,990,500 4,991,000
تمام سکه تاریخ پایین 11,870,000 11,870,000
مثقال / عیار جهانی 4,877,350 4,882,450
مثقال / حواله جهانی 4,884,490 4,889,600
آبشده شنبه ای 4,983,500 4,984,500
آبشده بنکداری 4,975,000 4,976,000
گرم ۲۴ 1,536,170 1,536,320
گرم ۱۸ 1,152,140 1,152,250
مثقال 4,990,500 4,991,000
انس طلا 1,244 1,245