اول خبر | خبر امروز

محصولات کشاورزی قیمت زنده قیمت روز گذشته
زعفران پوشال(1kg) 5,300,000 5,300,000
زعفران نگین صادراتی(1kg) 6,200,000 6,200,000
زعفران نگین پوشال(1kg) 5,800,000 5,800,000
زعفران سفیدی ( ریشه )(2kg) 1,200,000 1,200,000
زعفران سفیدی ( ریشه )(1kg) 1,500,000 1,500,000
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات(1kg) 5,600,000 5,600,000
زعفران سرگل ممتاز قائنات(1kg) 5,200,000 5,200,000
قند کله فله(-kg) 3,650 3,650
زعفران دسته ( دختر پیچ )(1kg) 4,800,000 4,800,000
قند و شکر بسته بندی(3kg) 11,750 11,750
قند و شکر بسته بندی(5kg) 19,200 19,200
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی(3kg) 5,050 5,050
قند و شکر بسته بندی(10kg) 37,500 37,500
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی(0.9kg) 1,600 1,600
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی(1.8kg) 3,050 3,050
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی(0.4kg) 720 720
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی(0.7kg) 1,250 1,250
قند شکسته بسته بندی(0.9kg) 3,650 3,650
قند شکسته بسته بندی(1.8kg) 7,100 7,100
قند شکسته بسته بندی(0.5kg) 2,000 2,000
قند شکسته بسته بندی(0.7kg) 3,050 3,050
شکر بسته بندی غیر شرکتی(3kg) 4,450 4,450
شکر فله(-kg) 3,050 3,050
شکر بسته بندی غیر شرکتی(0.9kg) 1,400 1,400
شکر بسته بندی غیر شرکتی(1.8kg) 2,700 2,700
شکر بسته بندی(3kg) 9,750 9,750
شکر بسته بندی(0.9kg) 2,950 2,950
شکر بسته بندی(5kg) 16,250 16,250
شکر بسته بندی(1.8kg) 5,900 5,900
قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی 6,500 6,500
قارچی صدفی فله 8,000 8,000
قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی 3,300 3,300
قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی 3,150 3,150
قارچ دکمه ای فله 4,900 4,900
قارچ دکمه ای فله پشت باز 3,500 3,500
قارچ بسته بندی 400 گرمی اسلایس شده 5,500 5,500
قارچ بسته بندی 800 گرمی 7,200 7,200
قارچ بسته بندی 200 گرمی اسلایس شده 3,000 3,000
قارچ بسته بندی 400 گرمی 4,100 4,100
قارچ بسته بندی 1000 گرمی اسلایس شده 9,900 9,900
قارچ بسته بندی 200 گرمی 2,200 2,200
گوجه برغان طلایی 10,000 10,000
قارچ بسته بندی 1000 گرمی 7,700 7,700
گندمک توپی 4,500 4,500
گوجه برغان سیاه 11,000 11,000
گردو با پوست کاغذی 22,000 22,000
گردو پوست سوزنی 12,000 12,000
کنجد بوداده 8,500 8,500
کنجد خام 7,500 7,500
کشمش پلویی 6,000 6,000
کشمش پلویی طلایی 5,800 5,800
کشمش سبز معمولی 8,000 8,000
کشمش سبز پیکانی 9,500 9,500
پسته فندقی 30,000 30,000
پسته کله قوچی 36,000 36,000
پسته احمد آقایی 35,000 35,000
پسته اکبری 37,000 37,000
نخودچی دو آتیشه ( شور ) 12,000 12,000
نخودچی سفید بدون پوست ( گل ) 10,500 10,500
مویز بدون هسته 20,000 20,000
نخودچی دو آتیشه ( بی نمک ) 12,000 12,000
مغز گردو دو پر سفید 57,000 57,000
مویز با هسته 9,000 9,000
مغز پسته 52,000 52,000
مغز گردو 47,000 47,000
مغز تخمه کدو ریز مشهدی 25,000 25,000
مغز فندق 44,000 44,000
مغز تخمه محبوبی 12,000 12,000
مغز تخمه کدو درشت مرمری 21,000 21,000
مغز بادام زمینی(پسته شامی) درشت 9,500 9,500
مغز تخمه آفتابگردان 7,000 7,000
مغز بادام زمینی (پسته شامی) ریز 7,800 7,800
مغز بادام زمینی درشت پوست کنده 10,000 10,000
فندق با پوست 25,000 25,000
مغز بادام 38,000 38,000
عدسک 7,500 7,500
عناب 17,000 17,000
شاهدانه 8,500 8,500
شیرین گندمک و گندمک بوداده 3,700 3,700
سنجد 15,500 15,500
سویا آجیلی 5,100 5,100
خلال پسته ممتاز 80,000 80,000
ذرتک (ذرت شیرین بوداده) 6,000 6,000
خلال بادام زمینی 10,000 10,000
خلال پسته 63,000 63,000
توت خشک سفید 23,000 23,000
توت خشک سفید( اعلا ) 33,000 33,000
تخمه کدو مشهدی ریز 13,800 13,800
تخمه کدو گوشتی 16,000 16,000
تخمه کدو درشت مرمری شور 13,000 13,000
تخمه کدو طرح مشهدی 11,800 11,800
تخمه محبوبی 7,500 7,500
تخمه کدو درشت مرمری خام 13,500 13,500
تخمه جابانی شور(ژاپنی شور) 16,000 16,000
تخمه جابانی ممتاز(ژاپنی ) 21,000 21,000
تخمه آفتابگردان ( کله قوچی ) 6,000 6,000
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز 8,100 8,100
برگ قیسی سکه ای درشت 17,000 17,000
برگ هلو 11,500 11,500
برگ زردآلو 18,000 18,000
برگ قیسی ریز 12,500 12,500
بادام هندی ( شور ) سایز 320 44,000 44,000
برنجک ( برنج بوداده ) 7,000 7,000
بادام منقا یک پوست(بادام پوست کاغذی ) 35,000 35,000
بادام هندی ( خام ) سایز 320 43,000 43,000
بادام زمینی غلاف دار 9,000 9,000
بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی) 30,000 30,000
بادام با پوست 13,000 13,000
انجیر خشک نیمه پرک ( 50 % ) ممتاز 39,000 39,000
انجیر خشک معمولی 25,000 25,000
آلو جنگلی درشت 9,000 9,000
انجیر آردی 12,500 12,500
آلو بخارا رسمی 14,500 14,500
آلو بخارا ممتاز 18,000 18,000
گلابی شاه میوه 6,300 6,300
آلبالو خشک 9,500 9,500
گلابی - سایر انواع 4,000 4,000
گلابی بیروتی و اسپادانا 6,300 6,300
گریپ فروت تو سرخ 2,100 2,100
گریپ فروت تو سفید 2,100 2,100
کیوی 1,800 1,800
گردو با پوست 4,200 4,200
پرتقال رسمی 1,800 1,800
محصولات کشاورزی قیمت زنده قیمت روز گذشته
پسته تازه 15,200 15,200
پرتقال تامسون جنوب 2,500 2,500
پرتقال تامسون شمال 1,750 1,750
هلو کاردی 3,200 3,200
هندوانه - انواع 400 400
هلو انجیری 3,600 3,600
هلو هسته جدا 3,400 3,400
نارگیل هر عدد (بالای 600 گرم) 2,800 2,800
هلو - سایر انواع 3,000 3,000
نارنگی کلمانتین جنوب 2,000 2,000
نارنگی کلمانتین شمال 2,100 2,100
موز خوشه ای (سایزهای 7تا 9) 3,000 3,000
نارنگی (سایر انواع) 2,100 2,100
لیمو شیرین 3,500 3,500
موز خوشه ای 4,000 4,000
فندق تازه با پوست 8,500 8,500
لیمو ترش ( انواع ) 5,100 5,100
شلیل سفید 4,200 4,200
طالبی تو سبز 1,600 1,600
شبرنگ 4,200 4,200
شلیل - انواع 4,200 4,200
سیب قرمز لبنان 3,100 3,100
سیب گلاب 1,500 1,500
سیب زرد لبنان 3,600 3,600
سیب سبز 3,200 3,200
سیب - سایر انواع 2,300 2,300
سیب دو رنگ تابستانه 2,400 2,400
ذغال اخته 8,500 8,500
زردآلو (سایر انواع) 7,500 7,500
خرمالو 1,900 1,900
خیار گلخانه ای (آویز/ هوایی) ممتاز 2,200 2,200
خربزه ( انواع ) 1,800 1,800
خربزه مشهدی 1,800 1,800
تمبر هندی (بسته بندی شده) 8,000 8,000
توت فرنگی 10,000 10,000
انگور کندری و صاحبی 3,400 3,400
به 5,000 5,000
انگور پیکانی 2,600 2,600
انگور کندری 3,400 3,400
انگور عسگری 2,600 2,600
انگور مهری 2,600 2,600
انجیر سیاه 3,300 3,300
انگور بی دانه 3,000 3,000
انبه 7,800 7,800
انجیر زرد 5,200 5,200
انار 3,700 3,700
انار ممتاز 4,500 4,500
آناناس جنگلی 5,800 5,800
آناناس طلایی 10,500 10,500
گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی 3,700 3,700
آلو - انواع 2,100 2,100
گوجه فرنگی بوته رس 1,000 1,000
گوجه فرنگی گلخانه ای 1,400 1,400
گل کلم 1,500 1,500
گوجه فرنگی انباری 1,400 1,400
کلم قمری 1,100 1,100
کلم چینی 400 400
کلم سفید 750 750
کلم قرمز 900 900
کرفس 900 900
کلم بروکلی 1,800 1,800
کاهو چینی 400 400
کدو مسمایی 1,200 1,200
کاهو رسمی پاک کرده مغزدار 1,200 1,200
کاهو سالادی (پیچ ) 1,200 1,200
چغندر برش 600 600
پیاز قرمز 700 700
پیاز سفید صدفی 800 800
هویج 800 800
پیاز زرد 1,200 1,200
فلفل ریز و کبابی 2,200 2,200
لوبیا سبز قیطونی 1,700 1,700
فلفل دلمه سبز 2,400 2,400
فلفل ریز شیرین و سوزنی 2,000 2,000
شلغم 500 500
فلفل دلمه رنگی 2,600 2,600
سیب زمینی استانبولی 2,500 2,500
سیر 3,600 3,600
سبزی پاک کرده 2,300 2,300
سیب زمینی 900 900
خیار سالادی 750 750
سبزی جور - انواع 1,000 1,000
تره فرنگی 1,700 1,700
خیار رسمی 1,700 1,700
ترب (سفید) 800 800
ترب (سیاه ) 600 600
بامیه 2,700 2,700
بلال 1,300 1,300
بادمجان (سایر انواع) 650 650
بادمجان دلمه 600 600
گوشت منجمد 212,000 212,000
یونجه 8,500 8,500
گندم 11,730 11,730
گوشت مرغ مادر 45,714 45,714
کنجاله کلزا 12,567 12,567
کولین 36,500 36,500
کنجاله تخم پنبه 14,150 14,150
کنجاله سویا 14,540 14,540
کربنات کلسیم 650 650
کنجاله آفتابگردان 9,450 9,450
پودر چربی 52,750 52,750
کاه 2,400 2,400
مرغ کشتار 71,419 71,419
پودر ماهی 40,000 40,000
متیونین 118,000 118,000
مرغ زنده 49,276 49,276
فسفات 19,388 19,388
لیزین 55,250 55,250
سبوس برنج 758 758
سبوس گندم 6,808 6,808
دام کشتار 297,875 297,875
ذرت 8,450 8,450
جوش شیرین 16,250 16,250
دام زنده 141,833 141,833
جوجه یکروزه تخمگذار 33,000 33,000
جوجه یکروزه گوشتی 22,682 22,682
جو 8,575 8,575
جوجه یکروزه بوقلمون 120,000 120,000
تخم مرغ 42,159 42,159
ترئونین 97,000 97,000
بوقلمون زنده 115,500 115,500
بوقلمون کشتار 157,500 157,500
باگاس 1,988 1,988