اول خبر | خبر امروز

www.avvalkhabar.ir

www.avvalkhabar.ir

جستجوگر هوشمند خبر

دیگران چه می خوانند

آمريکا زمينه حملات داعش در کابل را فراهم کرد صلح با حضور نظامي آمريکا معني ندارد