اول خبر | خبر امروز

www.avvalkhabar.ir

www.avvalkhabar.ir

جستجوگر هوشمند خبر

دیگران چه می خوانند

اردوغان: ترامپ کارهايي را که اوباما نتوانست، انجام مي‌دهد