اول خبر | خبر امروز

www.avvalkhabar.ir

www.avvalkhabar.ir

جستجوگر هوشمند خبر

دیگران چه می خوانند

برلین: اظهارات اردوغان غیرقابل قبول است پاسخ تند نمی‌دهیم تا در دام او نیوفتیم