اول خبر | خبر امروز

زندانيان ماه عسل جرائم عمد در پرونده‌شان دارند پ| عليخاني به مردم واقعيت را بگويد

زمان دریافت خبر :
به گفته رئيس ستاد ديه کشور مهمانان برنامه ماه عسل زندانيان جرائم غيرعمد نبوده‌اند اما اگر مجري برنامه واقعيت را به مردم بگويد و عنوان کند که اين افراد جرمشان سرقت، جعل و کلاه‌برداري و ... است باز هم شاهد کمک خواهند بود چرا که مردم ايران بسيار دل رحم هستند.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1545

دیگران چه می خوانند