اول خبر | خبر امروز

مشروعيت بخشي به کالاي غربي با «قال المعصوم»

زمان دریافت خبر :
سخنان بزک‌کرده و به ظاهر زيبا که در ستايش راي مردم از نگاه اسلام است، به خوبي نشان مي‌دهد گوينده قصد کرده است کالاي غربي را با مهر «قال المعصوم»‌! مشروعيت بخشد!

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1549

دیگران چه می خوانند