اول خبر | خبر امروز

اطلاعيه بانک مرکزي درباره شايعه ورشکستگي بانک‌ها

زمان دریافت خبر :
بانک مرکزي در اطلاعيه اي از مردم خواست به شايعات در فضاي مجازي توجه نکنند و اخبار شبکه بانکي را فقط از بانک مرکزي دريافت کنند.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1572

دیگران چه می خوانند