اول خبر | خبر امروز

برنامه نويس

زمان دریافت خبر :
شرکت انديشه کامپيوتر به تعدادي برنامه نويس مسلط به css3 ، HTML5 ، AngularJS و آشنا به webapi نيازمند است. حتما در قسمت subject ايميل عنوان ” برنامه نويس css3″ ذکر شود. ارسال رزومهjob@andc.ir44276518

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4244

دیگران چه می خوانند