اول خبر | خبر امروز

فيلمي جديد از داخل برج سوخته گرنفل

زمان دریافت خبر :
مرگ 79 نفر در حادثه آتش سوزي برج مسکوني گرنفل تاييد شده و ?? نفر ديگر همچنان ناپديد هستند که احتمال فوت آنان وجود دارد.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 704

دیگران چه می خوانند