اول خبر | خبر امروز

برگزاري اجلاس بريکس در چين

زمان دریافت خبر :
وزيران امور خارجه کشورهاي عضو گروه بريکس در پکن گردهم آمدند تا در مورد مهمترين مسائل امنيت منطقه اي و جهاني، مبارزه با تروريست و مسائل بين المللي گفتگو کنند.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 303

دیگران چه می خوانند