اول خبر | خبر امروز

تلاش شوراي گسترش براي حذف دانشگاه پيام نور

زمان دریافت خبر :
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و نماينده مردم بناب در مجلس شوراي اسلامي گفت: شوراي گسترش در صدد حذف دانشگاه پيام نور تحت عنوان بازبيني اساسنامه است.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 637

دیگران چه می خوانند