اول خبر | خبر امروز

ظرفيت اشتغالزايي چند ميليوني صنايع پايين دستي پتروشيمي

زمان دریافت خبر :
نماينده مردم ابهر، خرمدره و سلطانيه در مجلس گفت : صنايع پايين دستي پتروشيمي ايران توان جذب بيش از 7 ميليون تن محصولات پتروشيمي را به عنوان مواد اوليه خود در صورت توليد با ظرفيت اسمي در خود دارد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1572

دیگران چه می خوانند