اول خبر | خبر امروز

حماسه آفريني ديروز، هديه ارزشمند سپاه به کارگزاران ديپلماسي کشورمان بود تکليف آش با جاش معلوم شد!

زمان دریافت خبر :
رئيس اسبق سازمان صدا و سيما با اشاره به اين که شليک مرگبار موشک‌هاي سپاه به قلب تجمع داعش قلب همه ايرانيان، به ويژه خانواده شهداي حادثه تروريستي ?? خرداد را شاد کرد، گفت: حماسه آفريني ديروز، هديه ارزشمند سپاه به کارگزاران ديپلماسي کشورمان بود.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 705

دیگران چه می خوانند