اول خبر | خبر امروز

استارتاپ TBMبه طبيعت زندگي مي بخشد

زمان دریافت خبر :
يک استارتاپ ژاپني با نيم نگاهي به گذشته بشر، و با توجه به بحران آب و جنگل زدايي در دنيا، کاغذي را به بازار معرفي کرده که براي توليد آن حتي يک گرم چوب و يا يک قطره آب به صورت مستقيم استفاده نشده است.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 715

دیگران چه می خوانند