اول خبر | خبر امروز

اردوغان و گرفتاري در مشکلات روزافزون ترکيه

زمان دریافت خبر :
در حالي که ترکيه درگير بحران هاي متعدد سياست خارجي با عراق، سوريه، ايالات متحده و اتحاديه اروپا است، اکنون بحران قطر هم به آن اضافه شده است و در داخل هم با مشکلاتي روز افزون دست و پنجه نرم مي کند.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 265

دیگران چه می خوانند