اول خبر | خبر امروز

روسيه توليد تجهيزات براي نيروگاه اتمي «بوشهر-2» را آغاز کرد

زمان دریافت خبر :
اسپونتيک نوشت: قرارداد ساخت تجهيزات ضروري براي نيروگاه بوشهر به امضا رسيد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4244

دیگران چه می خوانند