اول خبر | خبر امروز

بريتانيا: در مذاکرات برگزيت سازنده و مثبت خواهيم بود

زمان دریافت خبر :
گفتگوهاي رسمي مذاکره کننده ارشد اتحاديه اروپا و بريتانيا در شرايطي آغاز شده است که دو طرف بر لزوم مقابله سريع با نگراني‌ها و نااطميناني‌هاي روند خروج بريتانيا از اين اتحاديه تاکيد کرده‌اند.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4250

دیگران چه می خوانند