اول خبر | خبر امروز

آغاز مذاکرات تاريخي برگزيت در بروکسل

زمان دریافت خبر :
مذاکرات تاريخي جدايي انگليس از اتحاديه اروپا موسوم به برگزيت دقايقي پيش در بروکسل پايتخت بلژيک آغاز شد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 332

دیگران چه می خوانند