اول خبر | خبر امروز

روي خط آتش

زمان دریافت خبر :
ايران با در اختيار داشتن موشک‌هاي کوتاه‌برد، ميان‌برد و دوربرد، قادر است اهداف متعددي را در خاورميانه، سرزمين‌هاي اشغالي و البته پايگاه‌هاي آمريکا در منطقه هدف قرار دهد. سايت اينفونگاره در اين گرافيک اطلاع رسان مروري بر پايگاه‌هاي آمريکا در منطقه و مشخصات موشک‌هاي آماده شليک ايران به آنها داشته است.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4252

دیگران چه می خوانند