اول خبر | خبر امروز

ژاپن روبات ناجي مي سازد

زمان دریافت خبر :
محققان ژاپني روباتي شبيه مار ساخته اند که مي تواند افراد زير آوار مانده را نجات دهد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4250

دیگران چه می خوانند