اول خبر | خبر امروز

اين روبات آهنگ مي سازد

زمان دریافت خبر :
يک دانشجوي دوره دکترا روباتي به نام شيمون ساخته که مي تواند به کمک هوش مصنوعي آهنگسازي کند.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 339

دیگران چه می خوانند