اول خبر | خبر امروز

شمارش معکوس توليد زودهنگام از ميدان نفتي ياران جنوبي آغاز شد

زمان دریافت خبر :
از ?? حلقه چاه حفاري شده در ميدان نفتي ياران جنوبي ? حلقه چاه انتخابي از لايه‌ي سروک براي توليد زودهنگام اين ميدان به زودي آماده‌ي بهره برداري است.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4246

دیگران چه می خوانند