اول خبر | خبر امروز

پيامهاي آشکار اقدام موشکي سپاه به ديرالزور

زمان دریافت خبر :
شليک اين موشک ها آنهم دو روز پس از تحريم موسوم به s722 سناي آمريکا که ظرفيت و توانمنديهاي سپاه را نشانه رفته است ، بدون شک اين پيام را براي دولت ترامپ داشت که پاسخ تحريم سپاه روشن است.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1602

دیگران چه می خوانند