اول خبر | خبر امروز

اولين فيلم از لحظه اصابت موشک هاي سپاه به مواضع تروريست ها

زمان دریافت خبر :
تصاوير اختصاصي خبرگزاري صدا وسيما از لحظه اصابت موشک هاي  نقطه زن  سپاه پاسداران به اهداف از پيش تعيين شده.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 331

دیگران چه می خوانند