اول خبر | خبر امروز

تماشا کنيد: هنرمندي که با لوازم برقي قديمي موسيقي مي نوازد

زمان دریافت خبر :
کانال يوتيوب موسوم به toco toco tv آخرين برنامه مستند کوتاه خود را منتشر کرده است. در ويديوي اين هفته ي اين کانال با Ei Wada آشنا مي شويم، هنرمندي اهل توکيو که با استفاده از لوازم قديمي مانند نوارهاي بازشده ريلي، نوارهاي VHS و تلويزيون هاي قديمي جعبه دار موزيک مي نوازد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 637

دیگران چه می خوانند