اول خبر | خبر امروز

حضور سازمان سينمايي حوزه هنري با ? فيلم کوتاه در جشنواره «ريور» ايتاليا

زمان دریافت خبر :
سازمان سينمايي حوزه هنري با ? فيلم کوتاه «مادر»، «گزارشگر» و «سيخفيل» در يازدهمين جشنواره «ريور» ايتاليا حضور دارد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 637

دیگران چه می خوانند