اول خبر | خبر امروز

سردار سليماني: کساني که در جامعه دوصدايي ايجاد مي کنند، خائن هستند | فيلم

زمان دریافت خبر :

کساني که صاحب منصب هستند، اگر در بياناتشان آدرس غلط دادند و در جامعه، دوصدايي پيرامون دشمن ايجاد کردند؛ خيانت کردند!

نوشته سردار سليماني: کساني که در جامعه دوصدايي ايجاد مي کنند، خائن هستند | فيلم اولين بار در تگ پديدار شد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4250

دیگران چه می خوانند