اول خبر | خبر امروز

شرط لژيونر شدن طارمي چيست؟ باشگاه پرسپوليس راضي بشو نيست که نيست

زمان دریافت خبر :
آقاي گل دو فصل اخير فوتبال کشورمان براي لژيونر شدن بايد در ابتدا بتواند رضايت مسئولان باشگاهش را جلب کند.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4230

دیگران چه می خوانند