اول خبر | خبر امروز

سقوط مرگبار کودک ? ساله در کانال آب مقصر کانال‌هاي حادثه‌ساز در اهواز کيست؟

زمان دریافت خبر :
معاون استاندار خوزستان: شرکت آب و فاضلاب تقصير خود را پذيرفته است عضو شوراي کوي علوي گفت: کودک بدون هيچ امکاناتي در ميان خاک و فاضلاب بازي مي‌کرد. رئيس شوراي شهر اهواز گفت: استفاده مشترک از کانال آب مورد اختلاف شهرداري و شرکت آبفا است.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1540

دیگران چه می خوانند