اول خبر | خبر امروز

خواب رفتگي دست در بارداري، تاثير فشار خون

زمان دریافت خبر :
من الان ?ماه دارم از هفته اول حاملگي دستام خواب ميره به نظرتون در اثر کمبود چه چيزي مي باشد؟

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4244

دیگران چه می خوانند