اول خبر | خبر امروز

مدارس حق دريافت وجه هنگام ثبت‌نام را ندارند

زمان دریافت خبر :
سخنگوي کميسيون آموزش مجلس گفت: هيچ مدرسه دولتي حق دريافت وجه اجباري هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس را ندارد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4252

دیگران چه می خوانند