اول خبر | خبر امروز

فيلم چنگ و دندان نشان دادن آمريکا براي برجام

زمان دریافت خبر :
آمريکايي‌ها باز هم بر تعهدات خود نمانده و براي برهم زني برجام تمام تلاش خود را بکار برده اند.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 335

دیگران چه می خوانند