اول خبر | خبر امروز

پرونده چپاروف در کميته تعيين وضعيت بازيکنان  آخرين وضعيت ستاره ازبک از ديد سازمان ليگ

زمان دریافت خبر :
اتفاقات رقم خورده در ماجراي قرارداد ستاره ازبک با باشگاه هاي استقلال و سپاهان به يکي از سوژه هاي مهم نقل و انتقالاتي تابستان تبديل شده است.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 329

دیگران چه می خوانند