اول خبر | خبر امروز

«بانوي آهنين اروپا» چقدر شانس ماندن دارد؟

زمان دریافت خبر :
در فاصله سه ماه مانده به انتخابات مجلس فدرال در آلمان و پس از آن انتخاب صدراعظم اين کشور، تحرکات سياسي در فضاي انتخاباتي آلمان فشرده‌تر مي‌گردد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 637

دیگران چه می خوانند