اول خبر | خبر امروز

بهترين زمان ورزش براي روزه داران را بدانيد

زمان دریافت خبر :
انجام دادن فعاليت شديد بدني و ورزش، هنگام روزه داري به مدت بيش از ?? تا ?? دقيقه توصيه نمي‌شود.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 338

دیگران چه می خوانند