اول خبر | خبر امروز

حزب ماکرون اکثر کرسي‌هاي پارلمان را کسب کرد مشارکت ضعيف مردم فرانسه در انتخابات

زمان دریافت خبر :
نتايج دور دوم انتخابات پارلماني فرانسه نشان مي‌دهد که حزب ميانه روي امانوئل ماکرون رئيس جمهور توانسته است اکثر کرسي‌هاي پارلماني را کسب کند.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1572

دیگران چه می خوانند