اول خبر | خبر امروز

آيا پرس در انتخابات رئال مادريد رقيب نداشت؟

زمان دریافت خبر :
مديرعامل رئال مادريد براي پيروزي در انتخابات اخير اين باشگاه با 5 نامزد ديگر مبارزه کرد و در مرحله پاياني بي رقيب بود.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 637

دیگران چه می خوانند