اول خبر | خبر امروز

پرس در انتخابات رئال رقيب نداشت؟

زمان دریافت خبر :
مديرعامل رئال مادريد براي پيروزي در انتخابات اخير اين باشگاه با 5 نامزد ديگر مبارزه کرد و در مرحله پاياني بي رقيب بود.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1584

دیگران چه می خوانند