اول خبر | خبر امروز

امپراطوري پرس در رئال براي پنجمين بار

زمان دریافت خبر :
مديرعامل باشگاه رئال مادريد پس از انتخابات الکترال براي دوره جديد مشخص شد و پرس پنجمين دوره مديريتي خود را تجربه خواهد کرد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1518

دیگران چه می خوانند