اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

جايگاه و شأن مردم در انديشه مخالفان

زمان دریافت خبر :
هنگامي که به عنوان يک ناظر و از بيرون به جامعه ايران نگاه مي‌کنيم دچار تعجب و حيرت مي‌شويم. مي‌پرسيد چرا؟ عرض مي‌کنم. جامعه‌اي که يک انتخابات مهم و با 75 درصد مشارکت را برگزار کرده، انتخاباتي که آرام و رقابتي برگزار شد، و به‌طور قطع در سطح بالاي استانداردهاي انتخابات در جوامع مشابه است؛ انتخاباتي که به شکل‌گيري سپري فولادي در برابر بيگانگان بر فراز کشور انجاميد، انتخاباتي که مردم و جامعه را نسبت به عبور از وضع موجود اميدوار کرد؛ اين واقعيت اول.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 632

دیگران چه می خوانند