اول خبر | خبر امروز

سقوط آزاد سوسياليست ها از برج ايفل

زمان دریافت خبر :
پيروزي طرفداران مکرون در انتخابات پارلماني فرانسه در مقابل احزاب سنتي اين کشور نشان مي دهد احزاب و گروه هاي سنتي فرانسه و شايد کل اروپا در حال کاهش مقبوليت هستند.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 637

دیگران چه می خوانند