اول خبر | خبر امروز

دبيرکل حزب سوسياليست فرانسه استعفا کرد

زمان دریافت خبر :
بعد از شکست در دور دوم انتخابات پارلماني فرانسه، دبيرکل حزب سوسياليست فرانسه استعفا کرد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1587

دیگران چه می خوانند