اول خبر | خبر امروز

ماکرون پارلمان را هم فتح کرد

زمان دریافت خبر :
متحدين رئيس‌جمهور جديد فرانسه در انتخابات پارلماني پيروزي چشمگيري کسب کرده‌اند.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 637

دیگران چه می خوانند