اول خبر | خبر امروز

حزب ماکرون در دور دوم انتخابات پارلماني فرانسه پيروز شد

زمان دریافت خبر :
بر اساس نتايج نخستين شمارش آرا، حزب تازه تاسيس «جمهوري ‌به‌پيش» به رهبري رئيس‌جمهوري فرانسه در دور دوم انتخابات پارلماني اين کشور بيش از ?? در صد آرا را به خود اختصاص داد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 637

دیگران چه می خوانند