اول خبر | خبر امروز

مقامات جديد کاخ سفيد هنگامي که تودهني بخورند متوجه خواهند شد حساب و کتاب چيست

زمان دریافت خبر :
رهبر معظم انقلاب اسلامي، مقامات جديد کاخ سفيد را بي‌تجربه و تازه‌کار خواندند و تأکيد کردند: اين افراد بي‌تجربه، ملت و مسئولان ايران را نشناخته اند و هنگامي که تو دهني بخورند، آن زمان متوجه خواهند شد، حساب و کتاب چيست!.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 310

دیگران چه می خوانند