اول خبر | خبر امروز

جپاروف ارزش اين درگيري‌ها را دارد؟

زمان دریافت خبر :
استقلال و سپاهان در حالي براي جپاروف بيانيه مي‌دهند که اين بازيکن ديگر در تيم ملي کشور خودش هم فيکس نيست.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4252

دیگران چه می خوانند