اول خبر | خبر امروز

عمل زايمان سزارين، يک حسن و هزار عيب!

زمان دریافت خبر :
تنها دو درصد زنان به هنگام بارداري نيازمند زايمان به شيوه سزارين هستند،

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1615

دیگران چه می خوانند